Nowy sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP

W dniu 15.10.2020r. został przekazany sprzęt ratowniczy dla wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Nowy Wiśnicz.
Było to możliwe dzięki środkom pozyskanym przez Gminę Nowy Wiśnicz w ramach zadania pn. „Wsparcie jednostek OSP z terenu Gminy Nowy Wiśnicz poprzez stworzenie systemu monitorowania i ostrzegania przed klęskami żywiołowymi oraz zakup sprzętu i urządzeń” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych.
Sprzęt, który został przekazany obejmuje między innymi:

  • turbowentylator oddymiający – 2 szt.,
  • agregat prądotwórczy – 9 szt.,
  • maszt z pompą ręczną – 9 szt.,
  • motopompę półszlamową – 9 szt.,
  • zaporę przeciwpowodziową – 27 szt.,
  • pilarkę do drewna – 9 szt.,
  • podkrzesywarkę spalinową – 9 szt.,
  • rozdzielacz kulowy – 18 szt.,
  • deskę ortopedyczną ze stabilizacją i pasami – 9 szt.

Wartość zakupionego sprzętu opiewa na kwotę 234 167,64 zł, w tym dofinansowanie w kwocie blisko 115 tys. zł.

LOGA PROJEKTU