Obwieszczenie dotyczące dyskusji publicznej nad ustaleniami projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Wiśnicz

Poniżej zamieszczamy obwieszczenie dotyczące zmian w sposobie przeprowadzenia dyskusji publicznej nad ustaleniami projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Wiśnicz zaplanowanej podczas ponownego III wyłożenia do publicznego wglądu, które ma miejsce w dniach od 23 października do 13 listopada 2020 r.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną i obowiązujące przepisy dotyczące ograniczeń w zakresie odbywania spotkań i zgromadzeń dyskusja ta zaplanowana pierwotnie w formie spotkania w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowym Wiśniczu w godz. 16:00 – 18:00, adres: ul. Szkolna 1, 32-720 Nowy Wiśnicz odbędzie się w formie on line w dniu 5 listopada 2020 r. i rozpocznie się o godz. 16:00; link do panelu: Publiczna dyskusja – Studium uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

Zalogowanie nie wymaga podawania hasła. W okienku „Wprowadź swoje imię!” prosimy wpisać imię i nazwisko i następnie kliknąć Dołącz.

Zastrzega się, że w przypadku zmiany przepisów termin lub forma dyskusji publicznej może ulec zmianie. Powiadomienie o tym fakcie zamieszczone zostanie w prasie lokalnej, na stronie BIP, na stronie internetowej urzędu, na tablicy ogłoszeń urzędu, na tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach gminy.

Ze względu na sytuację epidemiczną podczas wyłożenia nie ma możliwości osobistego spotkania z pracownikiem w urzędzie, natomiast przedstawiciel pracowni projektowej opracowującej projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Wiśnicz, będzie pełnił dyżury autorskie w sali narad Rady Miejskiej w budynku Ratusza w Nowym Wiśniczu – adres: Rynek 1, w dniach: 05.11.2020r. i 12.11.2020r. w godzinach od 9-tej do 15-tej.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną spotkanie z dyżurującym projektantem studium będzie możliwe po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty (nr telefonu: bezpośredni 146850930 lub przez centralę 146850910 i 146850912).

Pozostałe informacje dotyczące ponownego – III-go – wyłożenia projektu studium do publicznego wglądu podane w ogłoszeniu z dnia 14.10.2020 r. pozostają bez zmian.

Obwieszczenie dotyczące dyskusji publicznej nad ustaleniami projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Wiśnicz zaplanowanej podczas ponownego III wyłożenia do publicznego wglądu, które ma miejsce w dniach od 23 października do 13 listopada 2020 r.:

Download (PDF, 482KB)