Pozyskano prawie 884 tys. zł na przebudowę drogi gminnej w Chronowie

Gmina Nowy Wiśnicz otrzymała dofinansowanie w kwocie 883 557,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 580273K Chronów – Krasna Góra na odcinku I – w km od 0+043 do km 0+342, na odcinku II – w km od 0+696 do km 0+877 w miejscowości Chronów, Gmina Nowy Wiśnicz” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
W związku z realizacją zadania zostanie wykonany m. in.: chodnik, ścieżka rowerowa z kanalizacją opadową, przebudowa przepustu oraz poszerzenie jezdni wraz z poboczami. Koszt realizacji prac oszacowano na kwotę około 1 767 115,00 zł.
Wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach naboru uzupełniającego na 2020 rok. Planowany termin zakończenia zadania to wrzesień 2021. Nadmienić należy, że jest to już 5 zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych jakie pozyskała Gmina Nowy Wiśnicz w latach 2018-2020 na łączną kwotę 2 482 081,00 zł.

logo Fundusz Dróg Samorządowych