Niebawem ruszą prace w budynku dawnej szkoły w Nowym Wiśniczu

W piątek, 20 listopada 2020r., Burmistrz Nowego Wiśnicza podpisała umowę z Panem Stanisławem Oleksy-Zakład Remontowo-Budowlany”BUDOLEX” na realizację zadania pn. „Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez adaptację budynku szkoły przy ul. Kościelnej w Nowym Wiśniczu do pełnienia funkcji przedszkola”.

Zakres prac, które będą wykonywane obejmuje m.in.:
a) roboty zewnętrzne (szyb i montaż windy, schody i pochylnia, nadproża i wybicie otworów);
b) wymianę stropów i dachu;
c)roboty wykończeniowe zewnętrzne (wymiana okien, wymiana i remont drzwi wejściowych, remont elewacji, remont istniejących schodów i pochylni przy wejściu do budynku od strony południowej);
d) roboty wykończeniowe i adaptacyjne wewnętrzne – piwnice, parter i wymiana części stropu nad piwnicą, piętro;
e) roboty wykończeniowe – poddasze;
f) wewnętrzną klatkę schodową;
g) roboty instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych;
h) zakup wyposażenia wraz z montażem i uruchomieniem;
Termin zakończenia prac przewidziany jest na drugą połowę sierpnia 2022 r.

Dofinansowanie dla gminy wynosi 5 136 164,63 zł. Wniosek na w/w inwestycję został złożony początkiem 2019 roku i po ocenie przez instytucje dofinansowującą znalazł się na liście rezerwowej. W marcu br. gmina otrzymała informację o przyznaniu dofinansowania. Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) Działanie 11.2 Odnowa Obszarów Wiejskich.

Realizacja inwestycji w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy dostępności i jakości świadczonych usług w zakresie opieki nad dziećmi w gminie Nowy Wiśnicz.

 

Podpisanie umowy