Kontrola pieców domowych

Burmistrz Nowego Wiśnicza informuje, że od miesiąca grudnia 2020 r. zostaną przeprowadzone rutynowe kontrole palenisk domowych pod kątem spalania odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych, które będą przeprowadzać upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu.
Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku.