W Chronowie powstanie kolejny odcinek chodnika

W dniu 15.12.2020 r. Burmistrz Nowego Wiśnicza podpisała umowę o wartości 1,2 mln zł na przebudowę drogi gminnej w Chronowie, w ramach której mieszkańcy zyskają ok. 500 m.b. chodnika.
Wykonanie ww. inwestycji jest możliwe dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym w wysokości 50% wartości zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 580273K Chronów – Krasna Góra na odcinku I – w km od 0+043 do km 0+342, na odcinku II – w km od 0+696 do km 0+877 w miejscowości Chronów, Gmina Nowy Wiśnicz” wykonywane będzie przez firmę Dominex z Królówki. Prace obejmują m.in. budowę chodnika, ścieżki rowerowej z kanalizacją opadową, przebudowę przepustu oraz poszerzenie jezdni wraz z poboczami. Planowany termin zakończenia prac to wrzesień 2021 r.