Zrealizowano projekt “Jeżdżę z głową”

Gmina Nowy Wiśnicz po raz kolejny przystąpiła do przeprowadzenia zajęć z nauki jazdy na nartach realizując projekt „Jeżdżę z głową” w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży. Projekt realizowany był w okresie od 15.02.2021 do 19.02.2021. W zajęciach z nauki jazdy na nartach uczestniczyło łącznie 90 dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Nowy Wiśnicz. Projekt realizowany był na stoku narciarskim Laskowa – Kamionna, na który uczestnicy dowożeni byli autokarem, zajęcia odbywały się w 6 grupach. Na jednego uczestnika projektu przypadało 18 godzin zajęć. Każda grupa miała swojego opiekuna, oraz wykwalifikowanego instruktora narciarstwa. Doświadczenie instruktorów w pracy z dziećmi sprawiało, że każdy uczestnik schodził ze stoku zadowolony, z poczuciem odniesionego sukcesu. Uczniowie zostali wyposażeni w dobrej jakości sprzęt narciarski (narty, buty, kaski) oraz zostali także zapoznani z zasadami bezpiecznego zachowania się na stokach narciarskich. Na realizację ww projektu pozyskano środki z Województwa Małopolskiego w formie dotacji celowej w kwocie 16 800,00 zł. Łączny koszt całego zadania to 44 334,00 zł.

Gmina Nowy Wiśnicz w 2021 roku pozyskała również dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zajęć z nauki jazdy na nartach, w ramach którego będzie brało udział 45 dzieci z terenu gminy. Zajęcia rozpoczynają się dzisiaj, a relację z realizacji projektu opublikujemy w przyszłym tygodniu.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego