Trwa składanie wniosków do MPZP Nowego Wiśnicza z częścią miejscowości Stary Wiśnicz i Leksandrowa – ETAP A

Szanowni Mieszkańcy przypominamy, że do dnia 30.03.2021r. trwa składanie wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowego Wiśnicza z częścią miejscowości Stary Wiśnicz i Leksandrowa – ETAP A.
Obszar planu obejmuje miejscowość Nowy Wiśnicz w jej granicach administracyjnych, z wyłączeniem obszaru osiedla Leszczyny (dla którego plan miejscowy został uchwalony w dniu 30 grudnia 2020 r.) oraz te części miejscowości Stary Wiśnicz i Leksandrowa, które są objęte obecnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Wiśnicza.
Dla ułatwienia identyfikacji obszaru sporządzanego nowego planu zamieszczamy poniżej mapę,
na której obszar objęty planem jest oznaczony wypełnieniem w kolorze granatowym.