Rozpoczęła się przebudowa drogi gminnej w Chronowie

W Chronowie rozpoczęły się prace w ramach zadania “Przebudowa drogi gminnej nr 580273K Chronów – Krasna Góra na odcinku I – w km od 0+043 do km 0+342, na odcinku II – w km od 0+696 do km 0+877 w miejscowości Chronów, Gmina Nowy Wiśnicz”. Obecnie roboty prowadzone są na drugim odcinku tj. od szkoły podstawowej w kierunku remizy OSP. W wyniku prowadzonych prac powstanie ścieżka rowerowa wraz z kanalizacją opadową oraz poszerzona zostanie jezdnia.
W związku z trwającymi pracami występują utrudnienia w komunikacji, prosimy zatem o zachowanie bezpieczeństwa i dostosowanie się do wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu.

Koszt całości zadania, realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, to około 1 200 000,00 zł, prace będą prowadzone do końca lipca 2021r.

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowegologo Fundusz Dróg Samorządowych