Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Gminy Nowy Wiśnicz -kwestionariusz ankiety internetowej

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od 23 marca do 5 kwietnia 2021 roku, na terenie naszego miasta i gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania dokumentu jakim jest Diagnoza Problemów Społecznych Gminy Nowy Wiśnicz.
Badania realizowane są metodą internetową – kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:
https://www.webankieta.pl/ankieta/613796/miasto-i-gmina-nowy-wisnicz-mieszkancy.html
Zachęcamy do udziału w badaniu.