Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Wiśnicz, Olchawa, Leksandrowa – aglomeracja Nowy Wiśnicz

Gmina Nowy Wiśnicz zakończyła realizację zadania z zakresu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Wiśniczu, Olchawie i Leksandrowej na które udzielona została pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Wybudowane zostało 7,3 km sieci, do której przyłączy się ok. 100 gospodarstw domowych. Głównym celem projektu było zapewnienie mieszkańcom dostępu do zorganizowanego systemu odprowadzania ścieków sanitarnych.

Koszt kwalifikowalny zadania: 3 206 302 zł
Kwota pożyczki: 361 909 zł

„Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”

„Finansujemy ochronę środowiska w Małopolsce”

https://www.wfos.krakow.pl/