Dofinansowanie na kolejny odcinek chodnika w Kopalinach

Gmina Nowy Wiśnicz w ramach Rządowego Programu Funduszu Rozwoju Dróg otrzymała dofinansowanie w wysokości 105 614,00 zł, na kontynuację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej Kopaliny – Stary Wiśnicz w km 0+382,5 – 0+549,80 polegającej na wykonaniu chodnika, murku z palisady i kanalizacji opadowej w miejscowości Kopaliny Gmina Nowy Wiśnicz”. W ramach przedmiotowego zadania powstanie ok. 170 mb chodnika. Planowany termin realizacji zadania przewidziano na koniec października 2021 r.