W Chronowie rozpoczęły się prace na kolejnym odcinku drogi gminnej

W Chronowie rozpoczęły się prace na pierwszym odcinku w ramach przebudowy drogi gminnej nr 580273K Chronów – Krasna Góra (od zjazdu z drogi powiatowej w stronę kościoła). Obecnie trwają prace przy zrywaniu warstwy humusu, następnie Wykonawca przystąpi do wykonania kanalizacji opadowej.
Natomiast na drugim odcinku (od szkoły podstawowej w stronę remizy OSP), na którym prace prowadzone są już od marca br. zakończono budowę kanalizacji opadowej (o tych pracach pisaliśmy tutaj https://nw.nowywisnicz.pl/2021/04/26/postepuja-prace-przy-przebudowie-drogi-gminnej-w-chronowie/). Obecnie trwa budowa chodnika, posadawiane są krawężniki i obrzeża.

Z uwagi na prowadzone prace prosimy kierowców i pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności w miejscach prowadzonych prac.

Prace realizowane są w ramach zadania “Przebudowa drogi gminnej nr 580273K Chronów – Krasna Góra na odcinku I – w km od 0+043 do km 0+342, na odcinku II – w km od 0+696 do km 0+877 w miejscowości Chronów, Gmina Nowy Wiśnicz”.
O inwestycji pisaliśmy już wcześniej również tutaj: https://nw.nowywisnicz.pl/2021/03/23/rozpoczela-sie-przebudowa-drogi-gminnej-w-chronowie/

logo Fundusz Dróg Samorządowych