Informacja dla Beneficjentów projektu OZE

Gmina Nowy Wiśnicz informuje, że w przypadku wystąpienia awarii na instalacji zamontowanej w ramach projektu pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” w ramach działania 4.1. zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poddziałanie 4.1.1. rozwój infrastruktury produkcji  energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Beneficjent ma możliwość zgłoszenia takiej sytuacji pracownikom Urzędu pod numerem tel.: 14 68
509 26 albo bezpośrednio do firmy Wykonującej montaż instalacji poprzez wiadomość e-mail, wysyłając formularz zgłoszeniowy lub szczegółowy opis awarii.
Poniżej przekazujemy Państwu adresy, na które należy zgłaszać awarie:
1. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA:
serwis@sanito.pl; wojciech.harkiewicz@sanito.pl; andrzej.placzkieiwcz@sanito.pl
w załączniku formularz zgłoszenia: 1 FOTOWOLTAIKA – ZGŁOSZENIE AWARII
2. POMPY CIEPŁA:
serwis@sanito.pl; agnieszka.wojtarek@sanito.pl w formie mailowej podając poniższe informacje:
– Imię i nazwisko
– Adres,
– Numer telefonu
– Opcjonalnie adres email
– Opis zgłaszanego problemu – co zauważa użytkownik i interpretuje jako stan awarii
– Lista wyświetlanych błędów (jeśli dotyczy)
– Numer seryjny urządzenia
– Dokumentacja zdjęciowa (pomaga wstępnie zlokalizować problem)
3. INSTALACJA SOLARNA:
serwis@flexipowergroup.pl
w załączniku formularz zgłoszenia: 4 SOLARY – ZGŁOSZENIE AWARII
Wszystkie zgłoszenia mailowe proszę kierować również do wiadomości

  • DOEKOGROUP na adres: awaria@doekogroup.pl
  • Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu na adres: fundusze@nw.nowywisnicz.p

Download (PDF, 824KB)

Download (DOC, 42KB)