Gmina Nowy Wiśnicz otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu ”Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
„OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2021
DOFINANSOWANIE: 95 472,00 ZŁ

 

Informujemy, że Gmina Nowy Wiśnicz otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu ”Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.
Wartość dotacji to kwota 95.472,00 zł.
Planowana liczba osób niepełnosprawnych którym będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego: 13.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami dorosłymi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym. Usługi opieki wytchnieniowej realizowane będą w formie dziennej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
Program kierowany jest do opiekunów, którzy zgłosili potrzebę wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez ich wsparcie w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek, regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.
Szczegółowe informacje na temat Programu pod adresem:
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/download/Program-Opieka-wytchnieniowa—edycja-2021-1607014893.pdf

logo_MRiPS

plakat fundusz celowy