Gmina Nowy Wiśnicz pozyskała dofinansowanie w ramach programu ”MALUCH+” – edycja 2021.

Gmina Nowy Wiśnicz otrzymała dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa na realizację Resortowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ”MALUCH+” – edycja 2021.
Wartość dotacji to kwota 28.800,00 zł.
Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące klubu, oraz zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Klubie Dziecięcym Wiśnicka Akademia Maluszka w Starym Wiśniczu.

Download (PDF, 662KB)