Gminny Program Rewitalizacji Nowego Wiśnicza

W związku z tym, że zakończyły się konsultacje dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowy Wiśnicz poniżej zamieszczamy informację podsumowującą przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji oraz projektu Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Nowy Wiśnicz.

Download (PDF, 615KB)

Download (PDF, 1.44MB)