Zmiany w programie „Czyste Powietrze”

Od 1 lipca 2021 r. weszła w życie nowa wersja programu „Czyste Powietrze”.

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Co zmieniło się od początku lipca dla Beneficjentów Programu?
1. Zwiększenie progów dochodowych od 1 lipca 2021 r. dotyczy drugiej części programu, czyli podwyższonego poziomu dofinansowania (dotacje do 37 tys. zł). W przypadku gospodarstw wieloosobowych ten próg wynosi do 1564 zł przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę, a dla gospodarstw jednoosobowych do 2189 zł.
2. Począwszy od 1 lipca 2021 r. możliwe jest też ubieganie się o większe niż dotychczas wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie. Dotacja może wynieść do 9 tys. zł (nie więcej niż 45% faktycznie poniesionych kosztów) przy podstawowym poziomie dofinansowania oraz do 12 tys. zł w przypadku podwyższonego poziomu dotacji (nie więcej niż 60% kosztów).
3. Brak możliwości finansowania kotłów na paliwa stałe – dla województwa małopolskiego  te regulacje zostały już wprowadzone od 01.01.2021 r.

Program został też uzupełniony o zapisy dotyczące ścieżki bankowej, czyli nabór wniosków o dofinansowanie w bankach na dotacje przeznaczone na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Informacje o bankach, które będą udzielały Kredytu Czyste Powietrze i w których będzie można złożyć wniosek o dotację będą dostępne na stronie Programu oraz na stronach WFOŚiGW w Krakowie.
Część warunków dofinansowania dla ścieżki bankowej została zmieniona w stosunku do zwykłej ścieżki, realizowanej za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Najważniejsze zmiany to:

–  rozpoczęcie przedsięwzięcia

  • w przypadku wniosków składanych w wfośigw: do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
  • w przypadku banków: od daty złożenia wniosku

–  okres realizacji

  • wfośigw: 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku
  • bank: 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku

–  rozliczenie wniosku

  • wfośigw: maksymalnie w trzech częściach
  • bank: rozliczenie całości po zakończeniu przedsięwzięcia

–  korekta wniosku:

  • wfośigw: tak
  • bank: nie, możliwość ponownego złożenia wniosku

Warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłacenie beneficjentowi przez bank kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z programem „Czyste Powietrze”, w tym co najmniej w 95% na pokrycie kosztów kwalifikowanych, oraz wykorzystanie tego kredytu przez beneficjenta zgodnie z jego przeznaczeniem.

Gdzie znaleźć potrzebną dokumentację?
Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku znajdują się na Portalu Beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w zakładce Programu przejdź>>
Aby złożyć wniosek wyłącznie drogą elektroniczną, trzeba skorzystać z zakładki na gov.pl – Skorzystaj z Programu Czyste Powietrze
Ogólnopolska Strona Programu –  Czystepowietrze.gov.pl

Download (PDF, 444KB)