Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest

Gmina Nowy Wiśnicz zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie umowę dotacji na zadanie pn.: „Realizacja zadań związanych z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowy Wiśnicz w 2021 roku”.

Koszt kwalifikowalny zadania: 35 942,00 zł
Kwota dotacji:
– ze środków WFOŚiGW – 15 876,00 zł
– ze środków NFOŚiGW – 17 971,00 zł

„Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”

„Finansujemy ochronę środowiska w Małopolsce”

https://www.wfos.krakow.pl/
https://www.nfosigw.gov.pl/