Spotkanie informacyjne “Czyste powietrze”

Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu zaprasza Mieszkańców Gminy Nowy Wiśnicz, zainteresowanych pozyskaniem środków z programu „Czyste Powietrze”, do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 27 września (poniedziałek) o godz. 16:15 w sali widowiskowej MOK w Nowym Wiśniczu.

Podczas spotkania zostaną omówione założenia Programu, warunki uczestnictwa, zakres i wysokość możliwego do uzyskania wsparcia oraz procedura przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie.

Spotkanie konsultacyjne przeznaczone jest dla właścicieli budynków jednorodzinnych zainteresowanych uzyskaniem dotacji na :

  • wymianę starych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na nowe ekologiczne,
  • przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych,
  • wymianę stolarki okiennej,
  • wymianę stolarki drzwiowej,
  • montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie internetowej WFOŚiGW w Krakowie https://portal.wfos.krakow.pl/

Uczestnicy spotkania zobowiązani są do zachowania zasad reżimu sanitarnego – noszenie maseczek, przestrzeganie dystansu i dezynfekcję rąk.