Uruchomiono Punkt Konsultacyjno – Informacyjny programu „Czyste Powietrze”

Informujemy, że na mocy porozumienia zwartego pomiędzy Gminą Nowy Wiśnicz a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie uruchomiony został Punkt Konsultacyjno – Informacyjny programu „Czyste Powietrze”.

W Punkcie mieszkańcy naszej Gminy znajdą informacje na temat programu, otrzymają wsparcie w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie oraz uzyskają pomoc przy jego późniejszym rozliczeniu. Wnioski przesyłane będą do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, gdzie następować będzie ich ocena merytoryczna i przyznanie ewentualnego dofinansowania.

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie punktu zachęci Mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nowy Wiśnicz.

GMINNY PUNKT
KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY
PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”
Rynek 16, I piętro
32-720 Nowy Wiśnicz

GODZINY OTWARCIA:

Punkt będzie czynny we wtorki i środy w godz. 8:00 – 13:00.

W celu sprawnej obsługi interesantów wypełnianie wniosków do rządowego programu Czyste Powietrze odbywać się będzie, po telefonicznym umówieniu terminu pod nr telefonu:

  • 14 685 09 23 ( w godzinach pracy punktu )
  • 14 685 09 33 ( w pozostałe dni tygodnia, w godzinach pracy tut. Urzędu ).

PRZED WIZYTĄ W PUNKCIE:

Przed umówionym spotkaniem, prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej danych, które będą niezbędne do przygotowania wniosku o dofinansowanie co znacznie ułatwi obsługę.

FORMULARZ ANKIETY INFORMACYJNEJ – (plik do pobrania).

Mieszkańcy zainteresowani złożeniem wniosku w programie “Czyste Powietrze” zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem programu, ponieważ za poprawność i rzetelność danych wprowadzonych do wniosku, w tym za zgodność danych ze stanem faktycznym, odpowiada wyłącznie Wnioskodawca.

Szczegółowe informacje dotyczące programu Czyste Powietrze oraz portalu beneficjenta dostępne są na stronie:  https://portal.wfos.krakow.pl/

Założenie konta na portalu beneficjenta jest pierwszym i najważniejszym krokiem w procedurze aplikowania o dofinansowanie. Aby założenie konta było możliwe mieszkaniec musi posiadać adres e-mail.

Narzędzia pomocne przy składaniu wniosku:
Kalkulator dotacji: 
https://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/
Kalkulator grubości izolacji: 
https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/