Dofinansowanie dla Koła Gospodyń Wiejskich w Łomnej

Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Łomna udało się pozyskać z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dofinansowanie na zadanie pn.: „Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz szerzenie lokalnej kultury i tradycji regionalnych poprzez zakup niezbędnego wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich Wsi Łomna, oraz kół z terenu Gminy Nowy Wiśnicz” operacja w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania wynosi 55 000 zł. Operacja wiąże się z doposażeniem KGW w podstawowy sprzęt umożliwiający prowadzenie działalności na rzecz zachowania tradycji regionalnych. W ramach projektu przewidziany jest zakup sprzętów umożliwiających prowadzenie warsztatów kulinarnych, przygotowywanie potraw na imprezy typu jarmarki, spotkania integracyjne, akcje charytatywne itp. Operacja służyć będzie zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej. Doposażenie KGW Łomna w niezbędny sprzęt i urządzenia pozwoli na realizację założeń statutowych w tym wspieranie lokalnych inicjatyw gospodarczych, kulturowych i społecznych. Obecnie stowarzyszenie ma bardzo małe zaplecze do działania, w związku z tym zakup przedmiotowego sprzętu pozwoli na realizację zadań w sposób kompleksowy. Przyczyni się do tego, że KGW Łomna ja jak i inne Koła będą mogły uczestniczyć w wielu wydarzeniach, imprezach plenerowych itp. wyposażone w nowoczesny sprzęt. Działanie będzie też wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności obszarów wiejskich.

Download (PDF, 137KB)