Zakończenie zadań z zakresu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej

Gmina Nowy Wiśnicz zakończyła realizację zadań z zakresu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, na które udzielone zostały pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Zrealizowano prace termomodernizacyjne w budynku Ośrodka Zdrowia w Królówce i Nowym Wiśniczu, budynku przy ul. Rynek 16 oraz Urzędu Miejskiego. Prace dotyczyły głównie docieplenia budynków, wymiany drzwi zewnętrznych i okien, modernizacji kotłowni oraz montażu fotowoltaiki. Głównym celem niniejszego projektu było zwiększenie efektywności energetycznej obiektów.

Umowy pożyczki z WFOŚiGW w Krakowie były zawarte na następujące zadania:
Głęboka modernizacja energetyczna budynków edukacji szkolnej na terenie Gminy Nowy Wiśnicz – termomodernizacja
Koszt kwalifikowalny zadania: 1 930 066 zł
Kwota pożyczki: 653 076 zł

Głęboka modernizacja energetyczna budynków edukacji szkolnej na terenie Gminy Nowy Wiśnicz – fotowoltaika
Koszt kwalifikowalny zadania: 215 004 zł
Kwota pożyczki: 76 976 zł

Głęboka modernizacja energetyczna budynków edukacji szkolnej na terenie Gminy Nowy Wiśnicz – modernizacja kotłowni
Koszt kwalifikowalny zadania: 152 294 zł
Kwota pożyczki: 52 723 zł

„Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”

„Finansujemy ochronę środowiska w Małopolsce”

https://www.wfos.krakow.pl/

logo