Imienne wykazy głosowań radnych nad uchwałami z XXXV sesji Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 15 października 2021 roku

W myśl art. 14 ust.4 ustawy o samorządzie gminnym przedstawia się do publicznej wiadomości imienne wykazy głosowań nad uchwałami podjętymi podczas obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w dniu 15 października 2021r.

Download (PDF, 9.18MB)