Budynek Muzeum Ziemi Wiśnickiej nowoczesnym centrum edukacji

Zakończono prace w ramach I etapu zadania pn: „Stworzenie nowoczesnego centrum edukacji w budynku Muzeum Ziemi Wiśnickiej poprzez wdrożenie projektu – Moja Wiśnicka Rodzina”. Obecnie trwają procedury związane z odbiorem. Roboty budowlane obejmowały m.in. nowe podłogi, wymianę okien i drzwi, wykonanie ścianek działowych, modernizację systemu grzewczego, wentylacji mechanicznej, oświetlenia. W ramach II etapu w/w zadania, który zaplanowano na koniec roku zostanie zakupiony również nowoczesny multimedialny sprzęt jak m.in. projektor, interaktywny monitor, bezprzewodowy wizualizer, tablety, kamera, gra edukacyjna. Zadanie realizowane jest w ramach operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Koszt całej inwestycji opiewa na kwotę 702 875 zł, dofinansowanie w kwocie 447 239 zł (w tym koszt dla I etapu zadania wynosi 568 500 zł, dofinansowanie w kwocie 361 735 zł).

prow_logo