Wyniki konkursu plastycznego „Kapliczki i krzyże przydrożne częścią naszego krajobrazu”

Dnia 5 listopada 2021r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Chronowie odbył się Konkurs Plastyczny „Kapliczki i krzyże przydrożne częścią naszego krajobrazu” skierowany do uczniów kl. I-VIII Powiatu Bocheńskiego. Konkurs został zorganizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Chronów „Szkoła Sercem Wsi” oraz Publiczną Szkołę Podstawową w Chronowie.
Nad przygotowaniem i przebiegiem konkursu czuwały: Pani Ewa Zygmunt dyrektor PSP w Chronowie oraz pani Justyna Serwatka Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju wsi Chronów.
Na konkurs wpłynęły 134 prace plastyczne obrazujące tematykę zawartą w regulaminie.
Oceny prac konkursowych dokonała Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów, biorąc pod uwagę następujące kryteria: zgodność z tematem i regulaminem konkursu, oryginalność techniki wykonania, walory artystyczne i estetyczne pracy, formę prezentacji tematu. Laureatów wyłoniono (zgodnie z regulaminem) w dwóch kategoriach:
W kategorii uczniów klas I-III
I miejsce: Weronika Zachariasz- SP im .Stefana Wyszyńskiego w Muchówce
II miejsce: Karol Cabała – SP im. Stanisława Lubomirskiego w Nowym Wiśniczu
III miejsce: Mikołaj Kolarz- SP im. Ks. Jana Twardowskiego w Kobylu

Wyróżnienie:
• Hubert Wąs – PSP w Chronowie
• Julia Bober – PSP w Chronowie
• Kinga Dyndor – SP im. Stanisława Lubomirskiego w Nowym Wiśniczu
• Kalina Trojan – SP im. Stanisława Lubomirskiego w Nowym Wiśniczu
• Kacper Goryczka – SP im. Stanisława Lubomirskiego w Nowym Wiśniczu

W kategorii uczniów klas IV- VIII

I miejsce: Sylwia Dźwigaj – SP im. Stanisława Lubomirskiego w Nowym Wiśniczu
II miejsce: Magdalena Mucha – SP im. Stanisława Lubomirskiego w Nowym Wiśniczu
II miejsce: Piotr Łacny – PSP w Chronowie
III miejsce: Wiktor Ropek – SP im. Ks. Jana Twardowskiego w Kobylu

Wyróżnienie:
• Oliwia Bienias – SP im. Stanisława Lubomirskiego w Nowym Wiśniczu
• Zofia Gwoździńska – SP im. Stanisława Lubomirskiego w Nowym Wiśniczu
• Magdalena Kuc -PSP w Chronowie
• Oliwia Czesak – SP im. Ks. Jana Twardowskiego w Kobylu

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Ewa Zygmunt
Dyrektor PSP w Chronowie

 

Projekt finansowany ze środków przeznaczonych na realizację zadania publicznego Powiatu Bocheńskiego (Powiat Bocheński Skarbnica Możliwości)

Download (PDF, 283KB)