Trwają prace przy modernizacji boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Nowym Wiśniczu

Rozpoczęły się prace przy boisku sportowym usytuowanym przy Szkole Podstawowej w Nowym Wiśniczu. Inwestycja ma na celu poprawę stanu infrastruktury sportowej w naszej gminie. Zakres inwestycji obejmuje prace związane z przygotowaniem terenu pod inwestycję – roboty rozbiórkowe i demontażowe, roboty ziemne i związane z częściową wymianą podbudowy, odwodnienie boiska, wykonanie nawierzchni poliuretanowo-gumowej. Projekt zmodernizowania obiektu sportowego z perspektywy społeczności będzie odpowiadać na potrzeby rozwijania kultury fizycznej i integracji mieszkańców.
Gmina Nowy Wiśnicz otrzymała na to zadanie z budżetu Województwa Małopolskiego dofinansowanie w wysokości 124 660,00 zł w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS” na 2021 rok. Wkład finansowy Gminy Nowy Wiśnicz to kwota 254 180,00 zł.