Modernizacja budynku byłej szkoły w miejscowości Łomna

Gmina Nowy Wiśnicz zakończyła prace związane z modernizacją budynku byłej szkoły w miejscowości Łomna. W ramach prac wykonano: ocieplenie ścian zewnętrznych poddasza oraz parteru wraz z wyprawą elewacyjną. Ponadto zamontowane zostały nowe parapety zewnętrzne, przeprowadzono remont komina powyżej połaci dachowej wraz z ociepleniem i okuciem z blachy powlekanej. Koszt prac to 68 953,10 zł.