Prace przy budynku remizy OSP Nowy Wiśnicz

W ostatnim czasie Gmina Nowy Wiśnicz wykonała izolację pionowej ściany zewnętrznej budynku remizy OSP Nowy Wiśnicz od strony dz. nr 685/4 poniżej terenu gruntu. Prace polegały na m.in. czyszczeniu powierzchni ściany, uzupełnienie tynku, izolacja przeciwwilgociowej, termicznej.
Wykonane prace pozwolą zabezpieczyć ścianę garażu remizy jednostki OSP przed wilgocią. Koszt prac 18 007,20 zł brutto.