Kartka z kalendarza…

8 grudnia 1677 roku zmarł Aleksander Lubomirski (ur.1614), właściciel zamku w Wiśniczu w latach 1649-1677. Był synem Stanisława Lubomirskiego i Zofii Ostrogskiej. Studiował w Akademii Krakowskiej oraz na uniwersytetach w zachodniej Europie. Sprawował szereg ważnych funkcji państwowych. Był m.in. starostą sandomierskim, koniuszym królewskim, wojewodą krakowskim. Za czasów Aleksandra Lubomirskiego zamek w Wiśniczu został zajęty bez walki przez wojska szwedzkie i ograbiony. Źródła podają, że Szwedzi wywieźli część armat oraz ponad sto wozów cennych łupów. Po śmierci szczątki Aleksandra Lubomirskiego spoczęły w krypcie Lubomirskich w Kościele Karmelitów Bosych w Wiśniczu, a w 1951 roku jego sarkofag wraz z pięcioma innymi sarkofagami członków rodziny Lubomirskich został przeniesiony do krypty w kaplicy zamku w Wiśniczu.

Aleksander_Michał_Lubomirski

 

8 grudnia 1861 r. urodził się w Nowym Wiśniczu ks. Walenty Gadowski – syn organisty, duchowny katolicki, redaktor czasopism, działacz narodowy i turystyczny. W latach 1903-1906 trasował szlak zwany „Orlą Percią”. W roku 1926 z jego inicjatywy wytyczono „Pienińską Orlą Perć czyli Sokolą Perć”. Zmarł 14 maja 1956 r w Bochni. Tablica pamiątkowa poświęcona pamięci ks. Walentego Gadowskiego znajduje się w Bochni na ul. Bernardyńskiej.