40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

13 grudnia 1981r. w Polsce został wprowadzony stan wojenny. Plan wprowadzenia stanu wojennego był przygotowywany od dłuższego czasu.
Obok przejęcia najważniejszych obiektów strategicznych kraju, blisko dziesięć tysięcy funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa przystąpiło do realizacji akcji ,,Jodła”. Jej celem było zatrzymanie i internowanie wcześniej wytypowanych osób powiązanych z demokratyczną opozycją. Na potrzeby internowanych utworzono 46 ośrodków odosobnienia. Wybierano miejsca jak najdalej położone od ośrodków miejskich i dużych skupisk ludzkich. W kolejnych miesiącach stanu wojennego tworzono następne ośrodki internowania.
W Małopolsce po 13 grudnia 1981 r. internowano 439 osób, z czego w Nowym Wiśniczu więziono ponad 150 członków NSZZ ,,Solidarność”. Przebywali w licznych celach. Ze względu na trudne warunki lokalowe, część osób przewieziono pod koniec grudnia 1981 r. do Załęża. Internowani przebywali za murami wiśnickiego więzienia najdłużej do wiosny 1982 roku.
Dla uczczenia pamięci internowanych, umieszczono tablicę pamiątkową na pomniku pamięci na wzgórzu zamkowym.