Kolejny odcinek chodnika gotowy

Gmina Nowy Wiśnicz zakończyła prace związane z przebudową drogi gminnej nr 580279 K Nowy Wiśnicz – Miejskie Pola ul. J. Matejki i ul. Kossaka. Zadanie obejmowało przebudowę drogi na długości 77,5 mb wraz z wykonaniem chodnika, utwardzeniem pobocza murku z palisady betonowej i kanalizacją opadową. Wartość prac to ok. 150 tys. zł.