Informacja podsumowująca konsultacje społeczne dotycząca Strategii Rozwoju Gminy