Kolejne wydłużenie terminu składania propozycji projektów rewitalizacyjnych

W związku z przystąpieniem do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Nowego Wiśnicza na lata 2022–2030, zachęcamy Państwa do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.
Po zaopiniowaniu złożonej propozycji projektu przez Komitet Rewitalizacji oraz przeprowadzeniu konsultacji z autorami projektów, zostaną one zamieszczone w dokumencie, w celu umożliwienia ich autorom pozyskania dofinansowania na ich realizację w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2022–2030.
Wypełnioną fiszkę projektową można składać do dnia 24.01.2022 r. w następujących formach: drogą elektroniczną na adres e-mail: fundusze@nw.nowywisnicz.p wpisując w tytule „Fiszka projektowa – rewitalizacja”; drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu, Rynek 38, 32-720 Nowy Wiśnicz z dopiskiem: „Fiszka projektowa – rewitalizacja” lub bezpośrednio do pokoju nr 22 w Urzędzie Miejskim w Nowym Wiśniczu w godzinach pracy Urzędu.

Download (PDF, 353KB)

Download (DOCX, 28KB)