Promocja walorów turystycznych regionu Bochnia – Nowy Wiśnicz – Lipnica Murowana

Wczoraj, 13 stycznia br. na terenie wiśnickiego zamku odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego oraz samorządów terytorialnych trzech gmin dedykowane wspólnej promocji atrakcji turystycznych regionu Bochnia – Nowy Wiśnicz – Lipnica Murowana. Spotkanie rozpoczęło się od wizyty Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego w Kopalni Soli w Bochni. Następnie Burmistrz Nowego Wiśnicza Małgorzata Więckowska, Zastępca Burmistrza Regina Wielgus oraz Dyrektor Muzeum Ziemi Wiśnickiej Piotr Pyziak zaprosili gości do wyremontowanego budynku muzeum w Nowym Wiśniczu. Obecnie trwają tam prace przygotowujące muzeum do otwarcia.

Podczas spotkania w sali myśliwskiej wiśnickiego zamku miały miejsce krótkie przemówienia Burmistrz, Dyrektora Muzeum Ziemi Wiśnickiej, prof. Zbigniewa Myczkowskiego oraz Pana Marszałka WM. Wśród zaproszonych gości obok wymienionych już obecni byli m.in.: Radny Sejmiku WM – Piotr Dziurdzia, Burmistrz Miasta Bochnia – Stefan Kolawiński, Prezes Kopalni Soli w Bochni – Maciej Kuszlik, Wójt Gminy Lipnica Murowana – Tomasz Gromala, Dyrektor Departamentu Turystyki WM – Beata Stachura, Z-ca Dyrektora Dep. Turystyki – Dominika Osiak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu – Marcin Korta, Z-ca Przewodniczącego – Mirosław Chodur.

Zgodnie z zapowiedzią Marszałka Województwa Małopolskiego, następstwem tego spotkania ma być powołanie zespołu, który zajmie się opracowaniem wspólnej koncepcji promocji ziemi bocheńskiej.

Serdeczne podziękowania składamy Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Łomnej za przygotowany poczęstunek.

Informacje na temat spotkania pod linkiem:

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/turystyka/rozwijamy-potencjal-turystyczny-w-malopolsce