Ponad 2 miliony dla Gminy Nowy Wiśnicz na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła

W dniu dzisiejszym, 21 stycznia br. Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Józef Gawron przekazał na ręce Burmistrz Nowego Wiśnicza Małgorzaty Więckowskiej symboliczny czek na dofinansowanie zadania: „Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Nowy Wiśnicz poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) – ETAP II”.

Kwota dofinansowania otrzymanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wynosi 2 141 448,00 zł.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie niskiej emisji na terenie Gminy Nowy Wiśnicz. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wymianę istniejących źródeł ciepła wykorzystujących paliwa stałe na kotły na paliwo gazowe i biomasę. Przedmiotem projektu będzie przeprowadzenie zadań polegających na wymianie starych, nie ekologicznych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na nowe źródło ciepła wykorzystujące paliwo gazowe lub biomasę oraz przystosowanie instalacji wewnętrznych do nowego źródła ciepła w około 150 budynkach.

LOGA PROJEKTU