Kartka z kalendarza

27 stycznia 1879r. urodził się Stanisław Fischer.
Po ukończeniu studiów polonistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, poświęcił się pracy pedagogicznej w gimnazjach galicyjskich – najpierw w Wadowicach, później w Bochni. Od 1909 do 1934 roku uczył w gimnazjum bocheńskim, m. in. języka polskiego, łaciny, propedeutyki filozofii, logiki, historii i psychologii. W tym czasie coraz wyraźniej rysuje się jego fascynacja historią, i to w szczególności problematyką lokalną w rozumieniu powiatu bocheńskiego. Działalność badawcza z zakresu historii, archeologii, etnografii, historii sztuki, była dlań równie istotna, co kilkudziesięcioletnia działalność kolekcjonerska, której uwieńczeniem było dzieło jego życia – muzeum bocheńskie, otwarte w 1959 roku.
W 1945 r. rozpoczęły się w Nowym Wiśniczu starania o założenie szkoły średniej o profilu artystycznym. Głównym inicjatorem był m. in. Stanisław Fischer, któremu później powierzono prace organizacyjne przy tworzeniu szkoły. Był też nauczycielem historii sztuki w latach 1947-1953. Przed Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu stoi pomnik prof. Stanisława Fischera.