Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Publikujemy obwieszczenia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj, przebudowa rowów przydrożnych drogi gminnej oraz na usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzenia wodnego oraz do potoku Polanka i potoku ” bez nazwy, obręb Królówka ”.

Download (PDF, 365KB)