Kartka z kalendarza…

13 lutego urodził się Józef Korta – osoba zasłużona dla wiśnickiej ziemi, nauczyciel i wychowawca. Od 1953 r. przez dwa lata pracował w Szkole Podstawowej w Muchówce, 10 lat uczył w szkole podstawowej w Kobylu. Pamiętają mieszkańcy tych miejscowości Pana Józefa z bezinteresownego zaangażowania w tworzenie podstaw organizacji sportu i rekreacji, jako ważnego elementu rozwoju i kształtowania osobowości młodych ludzi. To właśnie w Kobylu, wspólnie z młodzieżą Pan Józef Korta inicjował budowę boiska, oraz zaplecza sportowego szkoły. Kolejne 17 lat pracował na stanowisku dyrektora szkoły w Trzcianie, ale po wybudowaniu domu na stałe przeniósł się do Nowego Wiśnicza. Swoje zdolności pedagogiczne wykorzystywał ucząc młodzież rywalizacji sportowej, często szukając sponsorów na zaspokajanie podstawowych potrzeb. Był jednym ze współzałożycieli klubów sportowych: w Kobylu i Nowym Wiśniczu. Przykładem własnej działalności zachęcał i pociągał innych do pracy społecznej i wspierania obszaru potrzeb człowieka w zakresie kultury fizycznej. W 2004 roku Pan Józef został uhonorowany Herkulesem Wiśnickim wręczany osobom szczególnie zasłużonym dla Nowego Wiśnicza. Wyróżnienia wręczane są w dniu Święta Narodowego – 3 maja, podczas uroczystej Mszy Św. w kaplicy na Zamku Lubomirskich. W 2016 roku w holu wiśnickiego ratusza została zawieszona tablica z nazwiskiem Pana Józefa Korty , który dołączył do pocztu Honorowych Obywateli Nowego Wiśnicza.
Zmarł 6 kwietnia 2021 roku.