Telefony zaufania

Gdy nie czujesz się gotowy/gotowa do dokonania zmiany w swoim życiu, nie wiesz do kogo możesz się zgłosić , czujesz lęk przed mówieniem o tym co się stało w bezpośrednim kontakcie skorzystaj z TELEFONÓW ZAUFANIA

OGÓLNOPOLSKIE TELEFONY ZAUFANIA                               

Z przyjemnością informujemy, że od 1 stycznia 2017 roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia rozszerzyło swoją działalność.

Obecnie Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pracuje przez całą dobę. Zmianie uległ także numer telefonu – aktualny numer to 800 120 002.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia jest placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie Niebieska Linia na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). Można skontaktować się telefonicznie oraz e-mailowo. NL oferuje pomoc psychologiczną i prawną osobom doznającym przemocy i  świadkom przemocy w rodzinie. Pomoc udzielana jest w języku polskim, angielskim, rosyjskim oraz migowym. Podejmuje również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliżej. NL prowadzi także konsultacje dla specjalistów – osób, które w pracy zawodowej spotykają się z problematyką przemocy w rodzinie.

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (Fundacja Dzieci Niczyje)
116 111

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
STOP – telefon Centrum Praw Kobiet dla kobiet dotkniętych przemocą
i dyskryminacją

22 621 35 37  (pn.-pt. 10-15)

Dla ojców i dzieci, których prawa nie są przestrzegane – telefon Stołecznego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca
22 844 14 82 (pon.-pt., godz. 10-11 i 20-21),
800 12 12 12

Całodobowy telefon zaufania dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie Fundacja Centrum Praw Kobiet
600 070717

Telefoniczna Pierwsza Pomoc Psychologiczna
22 425-98-48 (opłata zgodnie z cennikiem Twojego operatora telefonicznego)

Dla dzieci i nastolatków zaniedbanych, seksualnie wykorzystywanych, których rodzice piją – telefon Stowarzyszenia OPTA
22 27 61 72 (pn.-pt. 15-18)

Narkomania — Pomoc Rodzinie, Infolinia Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”
800 120 359 Czynny codziennie pon.–pt. w godzinach 10.00–20.00, soboty 10.00–19.00. Połączenie bezpłatne.

POMARAŃCZOWA Linia – system pomocy rodzicom, których dzieci upijają się:
800 140 068

Ogólnopolski Całodobowy Telefon Zaufania AIDS
22 622 50 01 czynny całą dobę

Poradnia Młodzieżowa i Rodzinna Towarzystwa Rozwoju Rodziny
22 828 61 92 (pn.-pt. 15-20)

Dla kobiet – telefon wsparcia Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
22 635 93 92 (pn.-pt. 16-20)

Dla kobiet w ciąży i matek małych dzieci – telefon Fundacji Rodzić po Ludzku
22 628 11 91 (pn.-pt. 9-12)

Dla rodzin osób zaginionych – telefon Fundacji ITAKA
801 24 70 70 lub 654 70 70 (codziennie, całodobowo)

Dla zagrożonych przez sekty – telefon Fundacji Dominik
22 853 52 22 (pn., wt., czw. 12-19)

Dla osób w trudnej sytuacji życiowej – telefon Biura Porad Obywatelskich
22 828 12 95 (pn. 10-19, wt.-pt. 9-17)

Antydepresyjny Telefon Zaufania Centrum ITAKA
22 654 40 41 (pon., czw. godz. 17-20)

Narkomania
801 199 990 (czynny codziennie w godz. 16-21)

Uzależnienia behawioralne
801 889 880  (czynny codziennie w godz.17-22 )