Gmina Nowy Wiśnicz, realizując Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, zakupiła multimedialna kampanię profilaktyczna ,,Ubezpieczeni przez rodziców’’. Kampania skierowana jest do nauczycieli, dzieci i młodzieży oraz do rodziców. Koncentruje się na rozwijaniu mocnych strony młodych ludzi, dzięki czemu będą oni bardziej przygotowani do życia w świecie pełnym zagrożeń, a tym samym będą bardziej na te zagrożenia odporni. Porusza tematykę zagrożeń  i uzależnień – nie tylko tych od alkoholu, papierosów, narkotyków czy dopalaczy, ale też od Internetu, komputera czy telefonu. Ponadto oswajany jest temat koronawirusa i emocji związanych z pandemią.

Materiały kampanii "Ubezpieczeni przez rodziców" zostały przekazane do szkół i przedszkoli na terenie gminy, a znajdują się w nich :

 1. scenariusze zajęć lekcyjnych:
 •   Co to znaczy być uzależnionym?
 •   „Dopal dopalaczom”, czyli dlaczego nie warto próbować
 •   Czy wszystkie emocje są nam potrzebne?
 •   Dokąd idę, czyli jak potrzeby wpływają na nasze zachowanie
 1. karty aktywności:
 •   Mydło kontra wirusy
 •   Oswajamy wirusa
 •   Rozbrajamy pandemiczny strach
 1. e-book dla dzieci i młodzieży,
  4. e- book dla rodziców,
  5. gadżety,
  6. plakat,
  7. ulotki w formie papierowej i/ lub elektronicznej (pliki PDF i JPG).

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z zawartością materiałów kampanii.