Realizacja zadań związanych z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowy Wiśnicz w 2021 roku

Gmina Nowy Wiśnicz zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej      w Krakowie umowę dotacji na zadanie pn.: „Realizacja zadań związanych z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowy Wiśnicz w 2021 roku”.

 

Koszt kwalifikowalny zadania: 35 942,00 zł

Kwota dotacji:

– ze środków WFOŚiGW – 15 876,00 zł

– ze środków NFOŚiGW – 17 971,00 zł

„Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”

„Finansujemy ochronę środowiska w Małopolsce”