Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Nowy Wiśnicz poza granicami aglomeracji – etap I

Gmina Nowy Wiśnicz zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie umowę pożyczki na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Nowy poza granicami aglomeracji – etap I”.

Koszt kwalifikowalny zadania: 772 244,62 zł
Kwota pożyczki: 608 926,00 zł

Prace będą dotyczyły wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej o długości ponad 1,79 km.

„Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”

„Finansujemy ochronę środowiska w Małopolsce”