Ekozabawa to fajna sprawa. Zajęcia edukacyjne dla uczniów i przedszkolaków z terenu Gminy Nowy Wiśnicz

Gmina Nowy Wiśnicz zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie umowę dotacji na zadanie pn.: „Ekozabawa to fajna sprawa. Zajęcia edukacyjne dla uczniów i przedszkolaków z terenu Gminy Nowy Wiśnicz”.

 

Koszt kwalifikowalny zadania: 40 832,00 zł

Kwota dotacji: 36 748,00 zł

 

Efektem ekologicznym zadania jest edukacja ekologiczna i propagowanie postaw proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.

 

„Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”

 

„Finansujemy ochronę środowiska w Małopolsce”