Modernizacja placu zabaw przy ul. Lipnickiej w Nowym Wiśniczu