Modernizacja placu zabaw przy ul. Lipnickiej w Nowym Wiśniczu

Trwają prace przy modernizacji placu zabaw przy ul. Lipnickiej w Nowym Wiśniczu. Zakres prac obejmuje wykonanie nowej bezspoinowej nawierzchni poliuretanowej, mini boiska trawiastego, montaż nowych urządzeń zabawowych, zestawu wspinaczkowego, tablic edukacyjnych, monitoringu. W ramach dostępności dla osób niewidomych urządzenia zamontowane na placu zabaw będą posiadały opisy w języku Brailla. Termin zakończenia prac planowany jest na I połowę br.
Koszt inwestycji opiewa na kwotę ok. 350 000,00 zł.