Opinia do projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego

Poniżej publikujemy wystąpienie Marszałka Województwa Małopolskiego o zaopiniowanie projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz opinię Burmistrza udzieloną w odpowiedzi na to wystąpienie.

Download (PDF, 250KB)

Download (PDF, 4.23MB)