Uzupełnienie stanowiska Burmistrza Nowego Wiśnicza zawartego w piśmie z dnia 09.11.2017 r. w sprawie przebiegu drogi krajowej nr 75

Poniżej przedstawiamy uzupełnienie stanowiska Burmistrzu Nowego Wiśnicza zawartego w piśmie z dnia 09.11.2017 r. – znak: RR-ZGP.670.5.2017, w sprawie przebiegu drogi krajowej nr 75, w związku z realizacją Studium Korytarzowego (SK) dla zadania: “Przebudowa drogi krajowej nr 75 (DK75) klasy GP na odc. Brzesko – Nowy Sącz odc. II, przesłane do adresata – firmy, która wykonuje Studium Korytarzowe na zlecenie GDDKiA w Krakowie.

Download (PDF, 723KB)

Załącznik nr 1A

Download (PDF, 3.02MB)

Załącznik nr 1B

Download (PDF, 1.7MB)

Załącznik nr 2A

Download (PDF, 1.1MB)

Załącznik nr 2B

Download (PDF, 1.02MB)

Załącznik nr 3 – kserokopie ankiet

Download (PDF, 78KB)