Podsumowanie projektów dotyczących wymiany kotłów

Gmina Nowy Wiśnicz kończy dwa projekty pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Nowy Wiśnicz poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa stałe – węgiel, drewno)” oraz „Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Nowy Wiśnicz poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe)”– projekty dofinansowane w ramach RPO WM – Poddziałanie 4.4.2 i 4.4.3.

W ramach projektów wymienione zostały 134 stare kotły, niespełniające norm ekologicznych, na nowe, z których można korzystać bezterminowo. Łączne dofinansowanie udzielone Gminie Nowy Wiśnicz wyniosło ponad 1,8 mln. Ostatnim działaniem w ramach projektów była edukacja ekologiczna mieszkańców poprzez przygotowanie i dostarczenie im pakietu materiałów edukacyjno-informacyjnych w formie ulotek zawierających prezentacje dotyczące kwestii ekologii. Materiały zostały przekazane również wszystkim sołtysom. Na tablicach ogłoszeń zostały umieszczone plakaty informacyjno-edukacyjne, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu zamieszczona została prezentacja zawierająca materiały z zakresu edukacji ekologicznej.

W lutym przeprowadzono spotkania z uczniami we wszystkich szkołach i przedszkolach, w ramach których promowano postawy proekologiczne oraz odpowiedzialność za stan środowiska naturalnego, a także poruszono tematykę oszczędności zasobów naturalnych. Zorganizowano quiz na temat ochrony środowiska i postaw proekologicznych, wręczono nagrody dla zwycięzców (puchary, książki).
Zachęcamy do obejrzenia prezentacji.

Prezentacja dotycząca wymiany kotłów na gaz

Prezentacja dotycząca wymiany kotłów na węgiel drewno

logo_kotły