Informacja w sprawie zmiany sposobu rozpatrzenia uwag do projektu zmiany MPZP miejscowości Stary Wiśnicz z wyłączeniem “Śródmieścia”

Zarządzenie Nr I/121/20 Burmistrza Nowego Wiśnicza z dnia 24.06.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego w dniach od 20.07.2016 r. do 19.08.2016 r. do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Stary Wiśnicz z wyłączeniem części miejscowości objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego “Śródmieście” Wiśnicza.

Download (PDF, 1.25MB)

Informacja w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany MPZP miejscowości Stary Wiśnicz z wyłączeniem “Śródmieścia” – 28 września 2016 r.